Yazdır

KALİTE POLİTİKAMIZ

Üretimimizin genel kapsamı; teknolojiden ve yüksek kaliteden ödün vermeden, maliyetlerin düşük seviyelerde tutulması, tüketicilerimizin üretimle ilgili bilinçlendirilmeleri, teknik ihtiyaçları konusunda yönlendirilmeleri, eğitimleri ve ödünsüz kalite politikamızdır.

Bu hedefimize ulaşırken, çevre ve insan sağlığı ile ilgili sanayileşmiş uygar toplumlarda alınması zorunlu her türlü önlemin alınması, ihmal etmeyeceğimiz çalışma prensibimizdir.

Kalite hedefleri aşağıda verildiği gibidir;

  • Satışını yaptığımız tüm ürünlerimizin verilen teminlerinin % 98 oranında gerçekleşmesini sağlamak,
  • Müşteri şikayetlerini % 10 oranında azaltmak,
  • Üretim kapasitemizin bir önceki yıla göre % 15 oranında artmasını sağlamak,
  • Tedarikçilerimiz den alınan girdilerin kontrollerini maksimum 1 gün içerisinde yapmak,
  • Servis hizmeti için müşterilerimize verdiğimiz sürelere % 98 oranında uymak,
  • Geri dönen ürünlerin oranını % 2'nin altında tutmak,
  • Yapılması düşünülen tüm tasarım faaliyetlerini en geç 15 gün içinde sonuçlandırmak,