DURU Sterilizasyon Yönetim Sistemi

RFID Sterilizasyon Yönetim Sistemi

REFERANSLARIMIZ

blank

DURU NEDİR?

Kare kodlama, renkli etiketleme gibi klasik yöntemlerden farklı olarak, cerrahi alet sterilizasyon süreçlerinin yönetilmesinde RFID teknolojisinin hızını ve avantajlarını kullanmaktadır. Cerrahi aletlere zarar vermeden üzerlerine sabitlenen uygun teknik niteliklere sahip RFID etiketleri ile IoT (Internet of Things) devriminin sterilizasyon süreçlerinde uygulanmasını sağlamaktadır.

DURU RFID Sterilizasyon Sistemi Kimler İçindir?

Duru RFID Sterilizasyon Sistemi, parametrik yapısıyla farklı kategorilerdeki birçok işletmenin ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.

Şehir hastaneleri
Devlet hastaneleri
Üniversite hastaneleri
Özel hastaneler
Diş hastaneleri
Sterilizasyon süreçlerinin yer aldığı tüm kuruluşlar

Ne İşe Yarar?

Sistem ayrıca komple bir paket çözüm olarak, sterilizasyon ünitesinin iş akışı, yönetim ve raporlama ihtiyaçlarını güncel teknolojilerle karşılayarak, HBYS, MYM, ESB gibi bilgi yönetim sistemleri ile entegre olarak sterilizasyon süreçlerinin, sağlık kuruluşu bilgi habitatına katılmasına olanak vermektedir.

Önlenebilir hatalar nedeniyle meydana gelen sağlık problemleri, ölümler vb. olaylar düşünüldüğünde, ameliyat esnasında hasta içerisinde yabancı cisim unutulması vakaları önemli bir paya sahiptir. Bu konuda gerek Türkiye’de gerekse dünya çapında şimdiye dek karşılaşılmış sayısız vaka, bu vakalar nedeniyle gerçekleşen ölümler, davalar, cezalar, maddi ve manevi maliyetler konunun ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Cerrahi operasyonun tamamlanma aşamasında, açılan dokunun kapatılmasından önce kullanılan cerrahi alet setinin hızlıca sayılabildiği, eksik bir malzeme bulunmadığının teyidinin yapılabildiği bir senaryo düşünüldüğünde, hasta sağlığı, sağlık personellerinin iş güvenliği, kurumun prestiji, sonrasında karşılaşılan cezai yaptırımlar gibi konularda ne kadar önemli bir aşama kaydedilebileceği ortadadır. Projemiz diğer avantajlarının yanı sıra, sterilizasyon süreçlerini MSÜ (Merkezi Sterilizasyon Ünitesi) kapsamından, kullanılan mobil teknolojiler ile sağlık kuruluşu geneline yaymakta, iş akışını dinamik ve verimli bir hale sokmaktadır.

blank

Neden RFID?

RFID etiketler çok küçük boyutlarıyla aletlere uygun yapıştırıcılarla yapıştırılırlar, kare kodlama sistemindeki lazer kazıma gibi bir işlem gerektirmediğinden aletin yüzeyine zarar vererek sağlık açısından risk teşkil etmezler.

Kirli alana teslim edilen malzemelerdeki kan, doku vb. gibi görsel teması engelleyen olası pek çok dış etken, sayım yapılmasını engellemez, ekstra ön temizlikten vb. işlemler gerekmediği için zaman kaybı yaşanmaz.

Kare kod boyutlarının oldukça küçük olması nedeniyle, yüksek kaliteli barkod okuyucular kullanılmasına rağmen, çoğu zaman karşılaşılan okuma problemleri görsel bir temas gerekli olmadığından RFID yöntemi için anlamsızdır.

Cerrahi aletlerin olması gereken setin dışında (tekstillerin arasında, hasta içerisinde,çöpte vb.) bulunması durumunda, taşınabilir okuyucular kullanılarak, görsel temas olmadan yer tespiti yapılabilir. Ekonomik ve operasyon güvenliği bakımından avantaj sağlanır.

Tipik bir RFID okuma sürecinde saniyede 600 adete varan okumalar yapılabilir. Cerrahi aletler, çoğu zaman el değmeden topluca tek seferde sayılabildiğinden, iş gücü ve zaman kaybı minimuma indirilmiş olur.

rfid_touch
Cerrahi

Alet Montajı

RFID etiketleri cerrahi aletlere özel bir yapıştırıcı ile sabitlenir. Normal şartlar altında etiketleri alet üzerinden kırmadan çıkarmak neredeyse imkansızdır. Yapıştırma testleri etiketlerin 1000 otoklav döngüsünden sonra bile halen aynı mukavete sahip olduğunu göstermiştir. Küçük boyutları sayesinde operatörlerin kullanımına olumsuz bir etkisi olmaz.

Teknolojinin Gücünü Hissedin

RFID

Saniyede 600 etikete kadar okuma sağlayan cihazlarla malzeme sayım ve set doğrulama işlemleri yüksek hızlarda gerçekleştirerek Sterilizasyon Yönetimini en yüksek hıza ulaştırır. Dedektör özelliği ile hangi aletin nerede olduğu görsel temas olmadan yer tespiti yapılabilir.

cerrahi
Kolay Öğrenim

Yenilikçi Tasarım

İş akış süreçlerini tamamen görsel bir arabirim ile sunarak personel eğitim ve adaptasyon sürecini asgari düzeye indirger, işlem sürelerini kısaltarak, personellerin yaptıkları işe odaklanma oranlarını artırır.

Çalışmakta olan ekipmanlar, transfer durumundaki malzemeler, acil olarak işaretlenmiş setler ve ekipman test hatırlatmaları gibi detaylar ile kullanıcıların iş akışı üzerindeki hakimiyeti artar, gözden kaçabilecek ayrıntıların önüne geçilmiş olur.

mainpage_duru
gorsel

Görsel Tanıma Ve Sayım

Malzemeler için daha önceden Resim Kataloğuna eklenmiş görseller arasından bir ya da daha fazla resim belirlenebilir. Sayım ekranlarında malzemelerin görsel detayları sunuluyor olduğundan personelin iş yükü hafifletilmiş olur, olası hataları önüne geçilir.

Dokunmatik Kullanım

Duru Sterilizasyon Sistemi tamamen dokunmatik ekranlar ile kullanılabilmek üzere tasarlanmıştır. Kolay kullanımı, tüm süreçlerin açıklayıcı iletiler ve dikkat çekici uyarılar ile grafiksel olarak sunulması gibi detaylar sayesinde personellerin olabilecek en kolay şekilde işlerini yapmaları ve yeni personellerin sisteme en hızlı şekilde adapte olmaları hedeflenmiştir.

Sayım İyileştirme Teknolojisi

Ayrıntılı yapılandırma seçenekleri ile en zorlu koşullarda mükemmel okuma

Etiketsiz Çalışma

RFID etiketlerinin monte edilemeyeceği kimi malzemeler için etiketsiz takip

Karekod Desteği

Önceden kare kodlama yapılmış malzemeler için tam destek

Ergonomik Kullanım

RFID etiketler ufak boyutlarıyla cerrahların çalışmasını etkilemez

Makine Parkuru

Yıkama ünitesi, otoklav, diğer sterilizasyon ekipmanları ya da kullanılan tüm makine ve teçhizat türleri sisteme kayıt edilebilir. Arızalanan veya bakım gerektiren makineler için gerekli tamir/bakım fişleri oluşturularak yapılan işlemlerin yönetimi sağlanır.

blank
dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon Uygulamaları

Her bir müşteri için istenilen sayıda mahal girişi yapılarak, ilgili mahalde gerekiyorsa dezenfekte edilecek kısımlar, bu kısımlarda kullanılması gereken dezenfektanlar tanımlanabilir. Sterilizasyon uygulaması gibi hızlı ve kolay bir şekilde dezenfektan uygulamalarının da takibi yapılabilir.

Kullanıcılar ön/arka ofis uygulamasından veya mobil uygulama üzerinden yapılan alan dezenfeksiyon işlemlerini sisteme girebilirler.

KAYIT ALTINDA

Kayıp ve Arızalı Malzemeler

Herhangi bir sayım esnasında arızalı veya kayıp olarak işaretlenen malzemeler için bakım, onarım veya bertaraf işlemleri uygulanabilir. Malzemeler ile ilgili yapılan tüm işlemler kayıt altına alınarak geçmişe yönelik takip edilmesi sağlanır.

kayip
stock
STOK TAKİBİ

ÖN MUHASEBE

Steril teslim ve dezenfeksiyon işlemleri esnasında opsiyonel olarak irsaliyeleme yapılabilir. Otomatik veya manuel girilen irsaliyeler ilgili cari hesaba fatura edilebilir.

İşletmede kullanılan kimyasallar, indikatörler ve diğer tüm tüketim/sarf malzemelerine dair alış ve satış faturaları ile sarf, fire, sayım eksiği ve fazlası gibi fişler girilerek stok takip işlemi gerçekleştirilebilir.

Fatura
Cari Hesap
Gelir - Gider
Stok
Raporlama
SAHANIN HER YERİNDE

MOBİL UYGULAMA

Mobil RFID okuyucusu ile ameliyathane, poliklinik vb. her noktada işlemler kayıt altına alınır. NFC kart okuma özelliği ile kaydedilen işlemler ıslak imzaya gerek duyulmaksızın karşılıklı olarak tutanak altına alınabilir. Offline olarak depolanan veriler online olunduğunda otomatik olarak merkezi sisteme aktarılır.

zebra
ne_nerede

Ne Nerede?

Tanımlı depolara gelen giden tüm setler ve malzemeler envantere dahil edilerek depo içerikleri kontrol altına alınmış olur. Kirli ve steril depolar arasında transfer işlemleri yapılarak tüm hareketlerin izlenebilmesi mümkün olur.

Entegrasyon Web Servisleri

Gelişmiş Web servisi yapısı sayesinde HBYS, ERP veya üçüncü parti yazılımlara veri aktarılabilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca üçüncü parti alarm sistemleri (giriş/çıkış kapıları vb.) web servisleri üzerinden 7/24 anlık sorgulamalar yaparak isteğe bağlı olarak kayıtlı RFID kodları için alarm üretebilir.

integrataion
reporting
Standartların Çok Ötesinde

Raporlamalar

Merkezi raporlama sistemi içerisinde önceden tanımlanmış olarak gelen raporların yanı sıra SQL sorguları ile yeni raporlar, filtreler ve grafikler tanımlanabilir. Rapor sonuçları pivot tablolar ile özelleştirilerek analiz yapılabilir.

Özelleştirilebilir Çıktılar

Tüm rapor ve çıktı çeşitleri için birden fazla farklı tasarım oluşturulabilir. Tablo şeklinde alınan sonuçlar grafiksel çıktılara dönüştürülebilir. Tüm raporlar Excel, Word, PDF gibi farklı formatlara çevrilerek kaydedilebilir.

print1
log
Herşeyi Kaydeder

Olay Yöneticisi (LOG)

Sistem üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemler eş zamanlı olarak olay yöneticisinde kayıt altına alınır.
Yönetici Kim, nerede, ne zaman, ne yapmış sorularının cevabına olay görüntüleyicisinden ulaşılabilir.

Standartların Çok Ötesinde

Yetkilendirme ve Kontrol

Kullanıcılar, ayrıntılı yetkilendirme grupları sayesinde, aynı gün veya farklı gün ayrımı yapılarak sistemin sadece belirlenen kısımlarına erişebilir ve belirlenen işlevleri yerine getirebilirler.

yetkilendirme-ve-kontrol
Sistem

Genel Özellkleri

Sterilizasyon Yönetim Sistemi DURU RFID teknolojileri ile okuma, sayım, doğrulama işlem sürelerini %90’a varan oranlarda kısaltarak zamandan ve işletme kaynaklarından tasarruf sağlar.
İş akış süreçlerini tamamen görsel bir arabirim ile sunarak personel eğitim ve adaptasyon sürecini asgari düzeye indirger, işlem sürelerini kısaltarak, personellerin yaptıkları işe odaklanma oranlarını artırır.
NFC kart okuma özelliği ile personel seçimlerini, oturum açma sürelerini neredeyse sıfıra indirir.
Ön ve arka ofis işlemlerini birbirinden ayırarak karmaşanın önüne geçer.
Son derece ayrıntılı yetkilendirme sistemi ile kullanıcılar üzerinde tam kontrol sağlar.
Mobil uygulama ile iş süreçlerine saha geneline yayarak, yerinde ve zamanında kontrol imkânı sağlar.
Ayrıntılı olay yönetimi ile kimin ne zaman ne yaptığını gözler önüne serer.
Ayrıntılı raporlama sistemi, kişisel özel rapor veya tasarım oluşturma yetenekleri ile yönetimsel ve karar destek süreçlerine maksimum destek sağlar.
Parametrik yapısı ile farklı kurum ve kuruluşların, farklı ihtiyaçlarına tek noktadan çözüm sunar.

Uygulaması

Ön Ofis

Kirli teslim alma
Kodsuz kirli teslim alma
Paketlemeden teslim alma
Yıkama giriş/çıkış
Sterilizasyon zaman aşımı
Depolar arası kirli ve steril transfer
Solüsyon giriş/çıkış
Hasta dosyası ilişkilendirme

Paketleme
Otoklav giriş/çıkış
Başarısız sterilizasyon yenileme
Dağıtım Dezenfeksiyon işlemleri
Tekstil giriş/çıkış
Acil set takibi
Ekipman bakım takibi

blank
blank
Uygulaması

Arka Ofis

Sistem Parametreleri
Yetki Grupları
Kullanıcılar
RFID Kara Liste
Malzeme Resim Kataloğu
Rapor Tasarımları
Döngü Yönetimi
Dezenfeksiyon İşlemleri
Arızalı & Kayıp Malzeme Yönetimi
Tamir & Bertaraf İşlemleri
Ekipman İşlemleri
Ekipman Arıza Kayıtları
Ekipman Program Tanımları
Ekipman İşlem Tanımları
Ekipman Tanımları
Malzeme Tanımları
Depolar Fiyat Grupları

Sterilizasyon Sepetleri
Hizmet Tanımları
Mahal Kullanım Tipleri
Dezenfektan Tanımları
Set Tanımları
Cari Hesap Tanımları
Servis Tanımları
Personel Tanımları
Mahal Tanımları
Kasa Tanımları
Kasa İşlemleri
Cari Hesap İşlemleri
İrsaliyeler
Faturalar
Stok İşlemleri
Merkezi raporlama sistemi
Kişisel özel raporlar

Terminal

Mobil

Kirli Teslim Alma
Steril Dağıtım
Envanter
Dezenfeksiyon İşlemleri
Set Doğrulama
Malzeme Sorgulama
Setlerim
Set Sayım / Set Doğrulama

blank

RFİD ETİKETİ ÖZELLİKLERİ

Çalışma Frekansı

856 - 928 Mhz

RFD Çip Özellikleri

Class I Gen 2 ISO-18000-6C

Boyutlar

25mm x 1.5mm x 1.5mm

Ağırlık

0.4g

Okuma Mesafesi

2m

Kullanım Türü

Metal Üstü

Azami Isı Dayanımı

185° C

Sınıflandırma

IP68

zebra
Maksimum Kapasite

YÜKSEK HIZ

860 – 960 Mhz aralığında okuma yapabilen okuyucularla saniyede 600 kadar etiket okuması yapılabilir. Gelişmiş okuma kabiliyeti, ayrıntılı anten ve sinyal gücü seçeneklerinin yapılandırabildiği sistem, güç fiziki koşullarda dahi okuma işlevinin iyileştirilmesini ve azami okuma veriminin alınmasını sağlamaktadır.